Rolf Christensen

people image
 • Cand.jur. fra Universitet i Oslo 1982
 • Justisdepartementet, Lovavdelingen 1982-1985
 • Dommerfullmektig i Midt Trøndelag 1985-1986
 • Praktiserende advokat i advokatfirmaet fra høsten
  1986 og partner fra 1988

Verv:

 • Samarbeidsavtale med Norges Bondelag
 • Tidligere leder av advokatforeningens utvalg for fast eiendoms
  rettsforhold (Tingsrettsutvalget).
 • Tidligere leder av disiplinærutvalget for Møre og Romsdal
  og Trøndelag krets av Advokatforeningen siden 2004.
 • Tidligere leder av Trøndelag krets av Advokatforeningen
  og medlem av representantskapet.

Spesialområder:

 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Konkurs- og bobehandling
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål
 • Strafferett (fast offentlig forsvarer ved Inntrøndelag tingrett og
  Frostating lagmannsrett)