Knut E. Ertsaas

people image
 • Cand.jur. fra Universitet i Oslo 1991
 • Advokatfullmektig i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen og
  Rasmussen (BAHR) 1991-1992
 • Juridisk seksjon i Statsbygg, herunder som leder, 1992-1996
 • Dommerfullmektig ved Inderøy herredsrett 1996-1997
 • Advokat i advokatfirmaet Dehli 1997-1999
 • Praktiserende advokat i advokatfirmaet siden 1999 og
  partner siden 2002

Verv:

 • Medlem i komiteen for utarbeidelse av ny Norsk Standard 8400 –
  «Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg ved
  anbudskonkurranse».

Spesialområder:

 • Kontraktsrett
 • Bygge- og entrepriserett
 • Offentlige anskaffelser
 • Insolvensrett, herunder konkurs og bobehandling