Bertil V. Smalås

people image
 • Cand.jur. fra Universitet i Oslo 2001
 • Advokatfullmektig Bjerknes Wahl-Larsen ANS, 2001-2003
 • Dommerfullmektig ved Inderøy tingrett 2003-2005
 • Fast advokat i advokatfirmaet siden 2006
 • Partner fra 2008

Verv:

 • Samarbeidsadvokat for NAF i Nord-Trøndelag.

Spesialområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder
  • Odelsrett og odelstakster
  • Landbruksjuss
  • Ekspropriasjons- og skjønnsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Insolvensrett, herunder konkurs- og bobehandling
 • Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål