Anders Kjøren

people image
 • Cand.jur. fra Universitet i Oslo 2004
 • Vitenskapelig assistent ved det juridiske fakultet,
  Universitet i Oslo
 • Sensor ved Universitet i Oslo, Juridisk fakultet
 • Ansatt i advokatfirmaet siden 2004
 • Partner fra 2008
 • Fast bistandsadvokat i Inntrøndelag tingrett

 Spesialområder:

 • Arbeidsrett
 • Skatt og avgift
 • Generasjonsskifte
 • Insolvensrett, herunder konkurs- og bobehandling
 • Familie-, arve- og skifterettslige spørsmål/barnefordeling
 • Barnevern
 • Fast eiendoms rettsforhold
  • Odelsrett
  • Landbruksjuss
  • Fast rådgiver for ulike borettslag
 • Kontraktsrett
 • Erstatningsrett

Annet:

 • Samarbeidsadvokat for Danske bank.
 • Vinner av nordisk prosedyrekonkurranse i 2001

Publikasjoner/artikler:

 • «Virksomheters plikter til å ha og formidle miljøinformasjon etter
  miljøinformasjonsloven», Institutt for offentligretts
  skriftserie nr. 11/2004.