Om firmaet

Menneskene

Medlem i Advokatforeningen

Advokatfirmaet Christensen – Ertsaas – Kjøren – Smalås – Henderson ANS er et av de ledende advokatfirmaene i Nord-Trøndelag. Vi yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder.

Dagens partnere:
Rolf Christensen (advokat i firmaet siden 1986)
Knut E. Ertsaas (advokat i firmaet siden 1999)
Anders Kjøren (advokat i firmaet siden 2004)
Bertil V. Smalås (advokat i firmaet siden 2006)
Tanja Benum Henderson (advokat i firmaet siden 2014)

Sekretærene:
Eva Myklebust, Liv Fjerstad og Monica Besseberg

Firmaet har kontor i 3. etasje i Amfi-senteret sentralt i Steinkjer. Vi har kontorfellesskap med Kreditorforeningen Midt-Norge. Advokatfirmaet og Kreditorforeningen Midt-Norge har siden 1979 hatt et nært samarbeid. I kontorfellesskapet arbeider i alt ca. 40 personer.

Advokatfirmaet ble etablert i 1937 ved at advokat Olav Leira overtok Sakfører Pentzens praksis. I 1974 ble Hans O. Kveli (i dag konstituert lagdommer i Frostating lagmannsrett) inntatt i firmaet. I 1980 ble firmaet ytterligere utvidet da Odd A. Bartnes (i dag tingrettsdommer i Inntrøndelag tingrett) ble tatt inn i firmaet. Sven-Jørgen Lindsetmo (i dag førstelagmann ved Frostating lagmannsrett) ble tatt inn i firmaet i 1995, og virket som partner frem til 1. januar 2006.